ادمین سه شنبه 17 اسفند 1389 09:12 بعد از ظهر نظرات ()

هکرهای چینی توانستند با نفوذ در سیستم های کامپیوتری پنج شرکت بین المللی نفت و گاز، طرح های مزایده و سایر اطلاعات مهم مربوط به مالکیت شرکت را به سرقت برند.

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از Ciol، گزارشی که از این حمله ها با نام Night Dragon به معنی شب اژدها نام برده است، هویت این پنج شرکت مهم مورد حمله ی هک این گروه واقع شده را افشا نکرد.

دیمیتری آلپروویچ، نائب رئیس شرکت امنیتی McAfee اظهار داشت این حمله ها چندان پیچیده نیستند اما حقیقتا آنها در رسیدن به اهدافشان بسیار موفق عمل کرده اند.

این هکرها از دو طریق به کامپیوترها دسترسی دارند یا از طریق وب سایت هایی همگانی با از طریق ایمیل های آلوده که به مدیران اجرایی شرکت های هدف ارسال می شود.

در طی دوره فعالیت حداقل دو سال و حداکثر چهار ساله ی این گروه هک، آنها بر اسناد مالی مرتبط با استخراج میادین گازی و نفتی و قراردادهای مزایده ی شرکتهای قربانی تمرکز داشته اند.

به گفته ی آلپروویچ این دست اطلاعات بسیار حساس هستند و حیات هر شرکتی را تضمین می کنند، در واقع می توان این اطلاعات را بسیار گران به رقبا فروخت.

با وجود اینکه رد این هک در بیجینگ چین گرفته شده است اما در حقیقت این نوع هک را نمی توان از لحاظ قانونی و براحتی پیگیری کرد.
منبع : iritn